DJ ELITE picture
DJ ELITE name logo
Elite Empire Entertainment logo CrossFade Disciples logo 808 Natives logo
Facebook icon Instagram icon Twitter icon Snapchat logo Youtube icon
Soundcloud logo Digital DJ Pool logo Mixcloud logo
Soundcloud Digital DJ Pool Mixcloud
Hawaii's 1st Hip-Hop DJ Champion, Music Producer, Rapper
Copyright 1990 - 2018 Elite Empire Entertainment, LLC